Dokumen Perlu Bagi Permohonan Kebenaran Berkahwin

 A.     Bagi Permohonan Lelaki Bujang:

 1. Sesalinan kad pengenalan pemohon/passport (jika pemohon warganegara asing)
 2. Sesalinan kad pengenalan 2 orang saksi lelaki pemohon/passport (jika warganegara asing)
 3. Laporan ujian saringan HIV daripada klinik/hospital kerajaan sahaja
 4. Sijil Kursus Pra-Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
 5. Surat kelulusan/Kebenaran berkahwin dari KAGAT/PDRM (jika pemohon anggota Tentera/Polis)
 6. Surat kebenaran berkahwin daripada kedutaan/konsulat dan Imigresen (jika warganegara asing)
 7. Borang 1 (Akuan Pengesahan Pemastautinan) yang disahkan oleh Penghulu Mukim / Nazir Masjid /Pengerusi JKKK / Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan / Pegawai Kumpulan A). (Jika pemohon mempunyai perbezaaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam kad pengenalan)
 8. Surat atau kad Perakuan Islam dan salinannya. (Jika pemohon saudara baru)
 9. Sesalinan Borang Permohonan 2A dan sesalinan dokumen-dokumen sokongan berkaitan.(Jika pemohon akan bernikah di luar negeri/Negara)


B.     Bagi Permohonan Lelaki Duda: 

 1. Sesalinan kad pengenalan pemohon/passport (jika pemohon warganegara asing)
 2. Sesalinan kad pengenalan 2 orang saksi lelaki pemohon/passport (jika warganegara asing)
 3. Laporan ujian saringan HIV daripada klinik/hospital kerajaan sahaja
 4. Sijil Kursus Pra-Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
 5. Surat kelulusan/Kebenaran berkahwin dari KAGAT/PDRM (jika pemohon anggota Tentera/Polis)
 6. Surat kebenaran berkahwin daripada kedutaan/konsulat dan Imigresen (jika warganegara asing)
 7. Borang 1 (Akuan Pengesahan Pemastautinan) yang disahkan oleh Penghulu Mukim / Nazir Masjid /Pengerusi JKKK / Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan / Pegawai Kumpulan A). (Jika pemohon mempunyai perbezaaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam kad pengenalan)
 8. Surat kebenaran berkahwin daripada kedutaan/konsulat dan Imigresen (jika warganegara asing)
 9. Surat atau kad Perakuan Islam dan salinannya. (Jika pemohon saudara baru)
 10. Surat Perakuan Cerai yang asal dan salinan (Jika bercerai hidup)
 11. Sijil kematian pasangan yang asal dan salinan (Jika bercerai mati)
 12. Sesalinan Borang Permohonan 2A dan sesalinan dokumen-dokumen sokongan berkaitan.(Jika pemohon akan bernikah di luar negeri/Negara)


C.     Bagi Permohonan Perempuan Anak Dara : 

 1. Sesalinan kad pengenalan pemohon/passport (jika pemohon warganegara asing)
 2. Sesalinan kad pengenalan 2 orang saksi lelaki pemohon/passport (jika warganegara asing)
 3. Sesalinan kad pengenalan wali
 4. Laporan ujian saringan HIV daripada klinik/hospital kerajaan sahaja
 5. Sijil Kursus Pra-Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
 6. Borang 1 (Akuan Pengesahan Pemastautinan) yang disahkan oleh Penghulu Mukim / Nazir Masjid /Pengerusi JKKK / Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan / Pegawai Kumpulan A). (Jika pemohon mempunyai perbezaaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam kad pengenalan)
 7. Surat kebenaran berkahwin lelaki
 8. Surat Perakuan Nikah ibubapa dan salinannya
 9. Surat kebenaran berkahwin daripada kedutaan/konsulat dan Imigresen (jika warganegara asing).
 10. Surat atau kad Perakuan Islam dan salinannya. (Jika pemohon saudara baru)
 11. Surat kelulusan/Kebenaran berkahwin dari KAGAT/PDRM (jika pemohon anggota Tentera/Polis)
 12. Sesalinan Borang Permohonan 2C, 2D dan sesalinan dokumen-dokumen sokongan berkaitan.(Jika pemohon akan bernikah di luar kariah/ negeri/Negara)


D.     Bagi permohonan Perempuan Janda: 

 1. Sesalinan kad pengenalan pemohon/passport (jika pemohon warganegara asing)
 2. Sesalinan kad pengenalan 2 orang saksi lelaki pemohon/passport (jika warganegara asing)
 3. Sesalinan kad pengenalan wali
 4. Laporan ujian saringan HIV daripada klinik/hospital kerajaan sahaja
 5. Sijil Kursus Pra-Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
 6. Borang 1 (Akuan Pengesahan Pemastautinan) yang disahkan oleh Penghulu Mukim / Nazir Masjid /Pengerusi JKKK / Pengerusi Jawatankuasa Penduduk/ Pengerusi Taman Perumahan / Pegawai Kumpulan A). (Jika pemohon mempunyai perbezaaan alamat tempat tinggal dengan alamat di dalam kad pengenalan)
 7. Surat Perakuan Nikah ibubapa dan salinannya
 8. Sijil kematian wali dan salinannya
 9. Surat Perakuan Cerai yang asal dan salinan (Jika bercerai hidup)
 10. Sijil kematian pasangan yang asal dan salinan (Jika bercerai mati)
 11. Surat kebenaran berkahwin daripada kedutaan/konsulat dan Imigresen (jika warganegara asing)
 12. Surat atau kad Perakuan Islam dan salinannya. (Jika pemohon saudara baru)
 13. Surat kelulusan/Kebenaran berkahwin dari KAGAT/PDRM (jika pemohon anggota Tentera/Polis)
 14. Surat kebenaran berkahwin lelaki
 15. Sesalinan Borang Permohonan 2C, 2D dan sesalinan dokumen-dokumen sokongan berkaitan.(Jika pemohon akan bernikah di luar kariah/ negeri/Negara)

 

Rujukan: https://www.jais.gov.my/v2/page.php?id=125&k=mastautin

Post a Comment

0 Comments